23:37 EST Chủ nhật, 19/02/2017

Tin tức sự kiện

Đánh giá cán bộ

Nông Thôn Mới

Tra cứu gồ sơ đất đai

Trao đổi nội bộ CB Hòa Vang

Các trường tại xã Hòa Liên

 Đăng nhập thành viên

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đảng uỷ Xã Hoà Liên tổ chức Hội Nghị triển khai QUy định số 29,30/TW về thi hành điều lệ Đảng và công tác kiểm tra giám sát của Đảng

Đảng uỷ Xã Hoà Liên tổ chức Hội Nghị triển khai QUy định số 29,30/TW về thi hành điều lệ Đảng và công tác kiểm tra giám sát của Đảng

Đảng uỷ Xã Hoà Liên tổ chức Hội Nghị triển khai QUy định số 29,30/TW về thi hành điều lệ Đảng và công tác kiểm tra giám sát của Đảng

 

Liên kết web site


   
Tên cơ quan: xã Hòa Liên
Địa chỉ: Thôn Quan Nam I, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511)3 845 602       Email: xahoalien@gmail.com