09:26 ICT Thứ sáu, 28/10/2016

Tin tức sự kiện

Đánh giá cán bộ

Nông Thôn Mới

Tra cứu gồ sơ đất đai

Trao đổi nội bộ CB Hòa Vang

Các trường tại xã Hòa Liên

 Đăng nhập thành viên

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Lễ thắp nến tri ân 27/7/2016

Lễ thắp nến tri ân 27/7/2016

Đây là hoạt động thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã cống hiến, hi sinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của dân tộc

 

Liên kết web site


   
Tên cơ quan: xã Hòa Liên
Địa chỉ: Thôn Quan Nam I, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511)3 845 602       Email: xahoalien@gmail.com